eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đặng Thanh Sơn - Phan Phương Trang”

Để Học Tốt Toán Lớp 9 (Tập 2)
Để Học Tốt Toán Lớp 9 (Tập 2) Cuốn sách Để Học Tốt Toán Lớp 9 (Tập 2) được biên soạn giúp các em mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải toán bám sát chương trình Toán lớp 9. Bên cạnh đó, cuốn sách còn là nguồn tư liệu cho các bậc phụ huynh hướng dẫn con em mình phát triển kĩ năng làm Toán, đồng thời mang đến cho các thầy cô giáo tư liệu tham khảo trong giảng dạy. Nội dung cuốn sách bao gồm lý thuyết và bài tập thuộc các chương: Phần Đại số Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Chương 4: Hàm số y = ax2 (a#0). Phương trình bậc hai một ẩn Phần Hình học Chương 3: Góc với đường tròn Chương 4: Hình trụ, Hình tròn, Hình cầu Mỗi chương đều có những đề mục cụ thể được phân theo cấu trúc như sau: Phần A: Tóm tắt nội dung bài học mà học sinh cần nắm vững Phần B: Vận dụng kiến thức để giải các bài tập thuộc các dạng toán tiêu biểu thường gặp. Đồng thời cung cấp một số phương pháp giải để các em dễ dàng vận dụng hơn. Phần C: Cung cấp một số bài tập nâng cao và tự giải để các em rèn luyện kỹ năng giải toán của mình. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em tự học ở nhà tốt hơn.
Để Học Tốt Toán Lớp 9 (Tập 1)
Để Học Tốt Toán Lớp 9 (Tập 1) Cuốn sách Để Học Tốt Toán Lớp 9 (Tập 1) được biên soạn giúp các em mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải toán bám sát chương trình Toán lớp 9. Bên cạnh đó, cuốn sách còn là nguồn tư liệu cho các bậc phụ huynh hướng dẫn con em mình phát triển kĩ năng làm Toán, đồng thời mang đến cho các thầy cô giáo tư liệu tham khảo trong giảng dạy. Nội dung cuốn sách bao gồm lý thuyết và bài tập thuộc các chương: Phần Đại số Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba Chương 2: Hàm số bậc nhất Phần Hình học Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2: Đường tròn Mỗi chương đều có những đề mục cụ thể được phân theo cấu trúc như sau: Phần A: Tóm tắt nội dung bài học mà học sinh cần nắm vững Phần B: Vận dụng kiến thức để giải các bài tập thuộc các dạng toán tiêu biểu thường gặp. Đồng thời cung cấp một số phương pháp giải để các em dễ dàng vận dụng hơn. Phần C: Cung cấp một số bài tập nâng cao và tự giải để các em rèn luyện kỹ năng giải toán của mình. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em tự học ở nhà tốt hơn.