eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đặng Phương Trang (Chủ biên)”

Kiến Thức Cơ Bản Toán Lớp 7
Kiến Thức Cơ Bản Toán Lớp 7 Sách gồm 7 chương, trong đó có bốn chương đại số và ba chương hình học. Mỗi chương được biên soạn theo cấu trúc như sau: A. Kiến thức cơ bản cần nhớ: tóm tắt kiến thức cơ bản của chương trình Toán 7 mà học sinh cần nắm vững. B. Các bài toán: bao gồm những bài toán minh họa cho kiến thức cơ bản đã học, giúp học sinh năm vững lí thuyết căn bản đã học để các em vận dụng vào thực hành giải toán. C. Luyện tập: bao gồm một số bài tập có hướng dẫn, gợi ý hoặc đáp số để các em luyện tập thêm nhằm rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải toán lớp 7.