eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đặng Hoành”

Truyện Cười Dân Gian Việt Nam Hay Nhất
Truyện Cười Dân Gian Việt Nam Hay Nhất Cuốn sách Truyện Cười Dân Gian Việt Nam Hay Nhất bao gồm các câu chuyện sau: - Đêm khuya gió lặng - Giá gặp tay tao - Chồng nào vợ nấy - Nước mắm hâm - 'Ấy' đi xem nào - Rể quý - Lẩy Kiều - Cả đời người - Phú ông khám trể - Quả đào trường thọ ....
Truyện Vui Cuối Tuần Ngẫm Mà Cười
Truyện Vui Cuối Tuần Ngẫm Mà Cười Cuốn sách Truyện Vui Cuối Tuần Ngẫm Mà Cười bao gồm một số mẩu chuyện vui sau: 1. Thầy tung tớ hứng 2. Khóc rượu 3. Nhặt xương 4. Tìm chân ghế 5. Muỗi kết bạn 6. Thề 7. Năm cung trời đất 8. Thích nịnh 9. Củ cải 10. Lừa người, người lừa ....