eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đặng Duy Phúc”

Đại Thắng Lừng Danh Đất Việt
Đại Thắng Lừng Danh Đất Việt Lịch sử đất nước hiển hiện ngay trước mắt: Từ khi Vua Tổ Hùng Vương lập nước đến tận ngày nay, dân tộc Việt hầu như không bao giờ được lâu dài yên ổn làm ăn, ngược lại vào thời nào cũng vậy phải luôn luôn cảnh giác, luôn luôn sẵn sàng trong tư thế đối phó, chiến đấu chống lại mọi âm mưu xảo trá thâm độc, mọi hành động tàn ác tham lam của kẻ thù. Đã có vô vàn những vụ quấy phá cướp bóc, những vụ đánh chiếm đất đai và các cuộc chiến tranh xâm lược vô cùng tàn bạo của kẻ thù đến từ mọi phía trút lên đầu lên cổ nhân dân. Nhân dân Việt đã phải trải qua không biết bao những cuộc chiến đấu tự vệ gian nan, anh dũng chống lại kẻ thù, đã phải chịu đựng vô vàn những tổn thất lớn lao, những đau thương chết chóc khó có gì so sánh nổi. Chính nghĩa cuối cùng tuy nhất định thắng, nhưng không phải trong mọi lúc mọi nơi đều thắng lợi. Đã bao năm dài cả dân tộc phải sống trong cảnh nô lệ tủi nhục khổ đau, và ngược lại cũng đã có cả điệp trùng những chiến thắng mang lại những hân hoan, những hạnh phúc to lớn. Toàn dân tộc, đặc biệt đã nhiều lần được sống tưng bừng trong vinh quang tột đỉnh, đại thắng hết sức oanh liệt những tên xâm lược hung bạo khét tiếng nhất, những đại thắng lừng danh trong lịch sử...