eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đại Sư Tinh Vân”

Pháp Môn Hạnh Phúc
Pháp Môn Hạnh Phúc Đây là những bài nói của thầy Tinh Vân về vấn đề  “Pháp môn hạnh phúc”, và cũng là nhan đề của tập sách mà bạn đọc đang có trong tay, một tập sách trình bày quan điểm của tác giả về những vấn đề quan trọng của cuộc sống thường ngày của kiếp người trong xã hội ngày nay. Sách chia làm bốn phần: Phần thứ nhất trình bày về sự nghiệp, tức những gì liên quan đến đời sống của mỗi cá nhân trong xã hội; phần thứ hai nói về sự sinh hoạt, tức những điều mà con người thường gặp phải trong cuộc sống hằng ngày; phần thứ ba bàn về cuộc đời, tức những việc liên quan đến sự giao tế, đối xử cùng những biện pháp giải quyết; phần thứ tư trình bày vấn đề tinh thần, đây là phần tương đối đi sâu vào triết lý Phật giáo, giúp người đọc bước đầu làm quen với những khái niệm về Phật pháp. Tất cả các nội dung trên được tác giả trình bày một cách mạch lạc, có lý luận, có thực tiễn, đặc biệt là những thực tiễn của chính cuộc đời tác giả, nên qua đó, người đọc phần nào cũng hiểu được hành trang của tác giả, một con người suốt đời cống hiến cho Phật pháp, tất cả vì hạnh phúc của nhân sinh. Với tinh thần thực sự cầu thị, người dịch đã cố gắng chuyển tải các nội dung trên bằng ngôn ngữ tiếng Việt nhằm giúp bạn đọc hiểu biết thêm một số khía cạnh của hạnh phúc nhân sinh qua lời của một vị đại sư từng đi hoằng pháp nhiều nơi, từng tiếp xúc nhiều hạng người, từng thông hiểu sâu sắc Phật pháp, từng sống cuộc đời đạo hạnh, đặc biệt là từng trải qua những khó khăn vấp ngã, những chê trách phỉ báng trong cuộc đời tu hành của mình.
Tăng Sự Bách Giảng – Phát Triển Phật Giáo
Tăng Sự Bách Giảng - Phát Triển Phật Giáo Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Tăng Sự Bách Giảng - Phát Triển Phật Giáo Bài 1: Phật giáo sơ truyền Bài 2: Ngũ gia thất phái Bài 3: Bảo vệ quốc gia và giữ gìn giáo pháp của Đức Phật Bài 4: Thầy của đế vương Bài 5: Phát triển Phật giáo Bài 6: Phóng sinh và giải phóng con người Bài 7: Lễ cưới theo nghi thức Phật giáo Bài 8: Đối với người bệnh tật Bài 9: Quan tâm đến người lâm chung Bài 10: Bố thí kết duyên Bài 11: Mỹ học trong tự viện Bài 12: Xã hội có học thức Bài 13: Phục vụ vì lợi ích chung Bài 14: Ăn chay Bài 15: Cơm hộp chay thập cẩm Bài 16: Mười món ăn được chế biến bằng bột mì Bài 17: Mười loại cơm chiên Bài 18: Mười món ăn nhẹ.
Tăng Sự Bách Giảng – Quản Lý Tổ Chức
Tăng Sự Bách Giảng - Quản Lý Tổ Chức Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Bài 1: Phân loại tín đồ Bài 2: Tăng đoàn hòa thượng Bài 3: Tất cả đều hoan hỉ Bài 4: Tấm gương sư đồ Bài 5: Giữa tăng và tín Bài 6: Quản lý Quán Âm Bài 7: Bồ tát nghĩa công Bài 8: Tổ chức Phật giáo Bài 9: Kí hiệu của Phật giáo Bài 10: Quản lý tịnh độ Bài 11: Quản lý phổ hiền Bài 12: Nam nữ bình đẳng Bài 13: Nhu cầu của Phật giáo Bài 14: Học tập hành chính Bài 15: Tổ chức Phật Quang.
Tăng Sự Bách Giảng – Quy Chế Tùng Lâm
Tăng Sự Bách Giảng - Quy Chế Tùng Lâm Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Bài 1: Phân biệt tùng lâm Bài 2: Tùng lâm ở Trung Quốc Bài 3: Bố cục tùng lâm Bài 4: Bốn mươi tám đơn vị Bài 5: Ý nghĩa của chữ 'đơn' Bài 6: Sự thú vị chốn tùng lâm Bài 7: Danh xưng trong Phật giáo Bài 8: Ngôn ngữ chốn tùng lâm Bài 9: Một ngày ở tùng lâm Bài 10: Tứ đại đường khẩu Bài 11: Tuần liêu cáo chúng Bài 12: Kì đầu kì cuối Bài 13: Kì nghỉ phóng hương Bài 14: Qui ước cộng trụ Bài 15: Chuyển đơn và lưu đơn Bài 16: Vấn đề đặc thù.
Tăng Sự Bách Giảng – Cùng Nhau Tu Tập
Tăng Sự Bách Giảng - Cùng Nhau Tu Tập Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Bài 1: Quy y Tam bảo Bài 2: Giữ và làm theo ngũ giới Bài 3: Tu trì mật hạnh Bài 4: Công đức Phật sự Bài 5: Bát quan trai giới Bài 6: Tu hành trong buông xả Bài 7: Trợ niệm vãng sanh Bài 8: Thân thuộc tụ hội Bài 9: Pháp môn niệm Phật Bài 10: Xuất gia ngắn hạn Bài 11: Pháp môn Quán Âm Bài 12: Hành hương lễ Phật Bài 13: Thiền tịnh cộng tu Bài 14: Cùng nhau tu tập Bài 15: Gia đình soi sáng Bài 16: Tiếp khách đến chùa.
Tăng Sự Bách Giảng – Giới Pháp Xuất Gia
Tăng Sự Bách Giảng - Giới Pháp Xuất Gia Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Bài 1: Sơ tâm nhập đạo Bài 2: Xuất gia giải thoát Bài 3: Tam đàn đại giới Bài 4: Bốn loại oai nghi Bài 5: Năm năm học giới Bài 6: Kết hạ an cư Bài 7: Tam đao lục chùy Bài 8: Ba y, bình bát, tọa cụ Bài 9: Các loại pháp khí Bài 10: Nhân duyên quả báo Bài 11: Một đời tăng lữ Bài 12: Phạm bối xướng tụng Bài 13: Thanh văn La Hán Bài 14: Thân cận trưởng lão Bài 15: Tăng môn tục sự Bài 16: Tăng chúng cửu phẩm Bài 17: Thức xoa ma na.
Tăng Sự Bách Giảng – Hành Sự Đạo Tràng
Tăng Sự Bách Giảng - Hành Sự Đạo Tràng Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Bài 1: Ý nghĩa chữ 'Thường Trụ' Bài 2: Trụ trì Tấn Sơn Bài 3: Sự giao thiệp giữa Chư Sơn với nhau Bài 4: Phổ trà đàm thoại Bài 5: Vào điện Phật Bài 6: Nghi lễ Phật giáo Bài 7: Cúng dường nhân thiên Bài 8: Các ngày lễ trong Phật giáo Bài 9: Cúng tế vào mùa xuân và mùa thu Bài 10: Cáo bạch cầu nguyện Bài 11: Các loại 'pháp vụ' Bài 12: Tín thí tịnh tài Bài 13: Thành ngữ Phật giáo Bài 14: Trách nhiệm của vị trụ trì Bài 15: Lên đài xuống đài Bài 16: Xướng tụng hoằng pháp Bài 17: Câu đối trong thiền môn Bài 18: Phật sự kinh sám.
Chánh Kiến – Nguyên Tắc Sống
Chánh Kiến - Nguyên Tắc Sống Chánh kiến là cái thấy đúng, cái thấy chân chánh giúp cho chúng ta tìm ra những tiêu chuẩn để có thể biết rằng hành động đó là đúng hay sai, tốt hay xấu..., là một bộ phận của triết học nhằm dựa vào trí tuệ mà thiết lập một sự phân biệt rõ ràng giữa thiện và ác, giữa điều được làm và điều không nên làm. Chánh kiến là tuệ tri được bản chất của thiện và bất thiện. Chánh kiến giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, lời ăn tiếng nói và ngay cả từ trong suy nghĩ của mỗi người. Có chánh kiến về nguyên tắc sống của thân, con người sẽ có được một nên tảng vững chắc đình chỉ sự ác nghiệp trong tâm, cho dù mới chỉ là nhen nhóm. Con người phải luôn nghiêm khắc với bản thân về nguyên tắc sống của chính mình để không bao giờ bị lung lạc bởi những tác động, cám dỗ của chốn nhân gian, không làm những chuyện vì yêu mình mà hại người tạo nên ác nghiệp.
Lợi Tha – Gieo Trước Gặt Sau
Lợi Tha - Gieo Trước Gặt Sau Cuốn sách Lợi Tha - Gieo Trước Gặt Sau sẽ là lới nhắc nhớ bản thân mỗi người rằng: Làm người phải luôn tự xét mình mới có thể tiến đức tu nghiệp, luôn phải tự biết người để bước đi cho đúng, tu dưỡng bản thân không tham lam sai lệch và luôn phải tự nhận biết thế gian đang xoay vần ra sao để hòa nhập và hoàn thiện bản thân mình thật phù hợp. Những ai muốn đạt tới một tương lai tốt đẹp, với một kết cục hoàn toàn theo ý muốn thì tốt nhất bạn nên từng bước dành tối đa thời gian quan tâm tới và làm những điều tốt, việc tốt và rèn luyện những đức tính tốt. Càng quan tâm thực sự và đặt mức độ ưu tiên để thực hiện điều tốt, tránh xa những điều xấu xa, thói quen xấu thì kết quả bạn mong đợi sẽ càng nhanh chóng đạt được. Đó là luật nhân quả không loại trừ một ai trong chúng ta.
Nhân Gian Và Thực Tiễn
Nhân Gian Và Thực Tiễn Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Bản Kế Hoạch Của Phật Giáo Nhân Gian Tư Tưởng Của Phật Giáo Nhân Gian Xây Dựng Phật Giáo Nhân Gian Hiện Đại Hóa Phật Giáo Tứ Hóa Của Phật Giáo Hiện Đại Xây Dựng Phật Giáo Hiện Đại Hy Vọng Của Phật Giáo Ngày Nay Quan Niệm Của Phật Giáo về Tương Lai Nguồn Gốc Kinh Tế Của Chùa Chiền Phật Giáo.
Thiền Tâm – Điều Kiện Thành Công
Thiền Tâm - Điều Kiện Thành Công Thiền tâm là một trong những điều kiện đưa bạn đến với thành công. Quyển sách này sẽ đưa các bạn đến với bí quyến làm thế nào để có thể thành công trong tương lai nhờ Thiền tâm. Để có được thành công trong tương lai không thể nào thiếu đi sự làm việc, làm việc là cách tốt nhất để kiểm nghiệm nghị lực và sự bền chí của một người. Và thái độ xử sự trong công việc chính là nền tảng quyết định sự thành bại trong tu dưỡng đạo đức của mỗi người. Rèn luyện một thái độ xử sự trong công việc đúng đắn sẽ giúp bản thân luôn có sự chuẩn bị, hoạch định cho bản thân để hướng một tương hoàn thiện như hằng mong đợi. Việc thực hiện ước mơ tương lai có thành công hay không không thể không nhắc đến thái độ làm việc của chính mỗi người để thực hiện ước mơ tương lai đó. Và không thể nói chúng ta không có lý tưởng, có lý tưởng chính là có sức mạnh giúp ta chống đỡ, đốc thúc bản thân tiến tới một tương lai như hằng mong đợi.
Phật Giáo Và Thế Tục
Phật Giáo Và Thế Tục Tập sách xiển dương tinh thần Phật giáo nhân gian, bám sát sự phát triển thời đại, dưới nhiều góc độ với cái nhìn sâu sắc. Tác giả trình bày một cách nhẹ nhàng, gãy gọn các vấn đề liên quan giữa đạo và đời mà ta thường gặp trong đời sống hằng ngày như: Vũ trụ, Vận mệnh, Thần thông, Pháp luật, Triết học, Giáo dục, Quản lý, Khoa học, Y học, Hội nghị, Hành hương, Môi trường, Nông lâm, Nghệ thuật, Văn học, Kiến trúc, Âm nhạc,... Tác phẩm tuy mỏng, chỉ vỏn vẹn 22 bài, dưới dạng tản văn, song nội hàm súc tích; không chỉ có giá trị giúp con người hướng thượng và hướng thiện, ma còn khơi gợi và mở ra nhiều hướng nghiên cứu khoa học khác, rộng hơn và sâu hơn.