eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đại Đức Thích Thiền Phong”

Tập Văn Cúng Gia Tiên
Tập Văn Cúng Gia Tiên Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” từ xa xưa, cha ông ta đã sáng tạo ra các mẫu văn khấn để dùng vào các ngày lễ tiết và các ngày công việc trọng đại trong gia đình và ngoài xã hội. Số lượng mẫu văn khấn khá nhiều, đến nay chưa có con số thống kê chính xác. Một mẫu văn khấn chúng tôi gồm 3 phần: ý nghĩa, sắm lễ và nội dung văn khấn. Ngoài lời nói đầu, cuốn sách gồm 2 chương: * Chương 1: Văn khấn tại gia * Chương 2: Văn khấn theo các nghi lễ của lễ tục vòng đời. Xin trân  trọng giới thiệu cùng bạn đọc!