eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đại đức Thích Minh Tông”

Hương Và Cách Sử Dụng Hương Trong Phật Giáo
Hương Và Cách Sử Dụng Hương Trong Phật Giáo Từ xưa đến nay, trong nghi thức thờ cúng thần minh, tổ tiên của các quốc gia phương Đông đều có tập tục thắp hương . Những tôn giáo, dân tộc, miền đất khác nhau thờ cúng những thần minh khác nhau nhưng lại có những quy phạm cơ bản rất giống nhau. Đối với một số trình tự mang tính thuần nghi thức, việc thắp hương hàng ngày có thể không tiện để tuân thủ một cách nghiêm ngặt nhưng những quy phạm cơ bản này vẫn nên được chú trọng và tuân theo, đặc biệt quan trọng đối với người tu hành. Cuốn sách này giới thiệu lịch sử văn hóa hương trên thế giới, giới thiệu về lịch sử, chủng loại, phương pháp chế tác, cách ứng dụng của hương và hương cụ cuàng nghi quỹ dâng hương bái Phật.