eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Cừu Bái Nhiên”

Nhân Học Tản Mặc
Quyển Nhân Học Tản Mặc này chuyên bàn về việc làm thế nào để làm một con người 'đúng tiêu chuẩn'. Ở Trung Quốc mấy ngàn năm trước, con người đã tự xưng là tinh anh của muôn loài, Phương Tây cũng có thuyết gọi con người là thước đo của muôn vật. Thật vậy, trên địa cầu này, có lẽ con người là sinh vật diệu kỳ nhất, thông minh nhất khác xa các loài vật khác. Mời các bạn đón đọc!