eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Cù Thanh Toàn”

Luyện Kỹ Năng Giải Nhanh Hóa Học Lớp 12
Luyện Kỹ Năng Giải Nhanh Hóa Học Lớp 12
Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 12
Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 12 Cuốn sách Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 12 bao gồm 9 chương: Chương 1: Este - Lipit Chương 2: Cacbohidrat Chương 3: Amin, amino axit và protein Chương 4: Polime và vật liệu Polime Chương 5: Đại cương về kim loại Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại thổ, nhôm Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng Chương 8: Phân biệt một số hợp chất vô cơ Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường.
Bộ Đề Thi Thử Hóa Học (Quyển 2)
Bộ Đề Thi Thử Hóa Học (Quyển 2) Các đề thi bám sát chương trình Đại học, Cao đẳng và theo cấu trúc đề thi của Bộ GD - ĐT. Mỗi bài tập đều được phân tích giải chi tiết, dễ hiểu, theo nhiều cách và đặc biệt có phương pháp giải nhanh, độc đáo. Hy vọng tập sách sẽ cập nhật cho các em các dạng bài tập đầy đủ và củng cố toàn bộ kiến thức Hóa Học trong chương trình.
Học Nhanh Các Dạng Câu Hỏi Lý Thuyết Hóa Học Trung Học Phổ Thông
Học Nhanh Các Dạng Câu Hỏi Lý Thuyết Hóa Học Trung Học Phổ Thông