eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Cư Sĩ Minh Mẫn”

Tự Tánh Quan Âm, Tự Tánh Di Dà
Tự Tánh Quan Âm, Tự Tánh Di Dà Quyển sách Tự tánh Quan Âm, Tự tánh Di Đà của Cư sĩ Minh Mẫn là cẩm nang về cách chuyển hoá tâm thức theo tinh thần Phật học, dưới ánh sáng khoa học, nhằm giúp các học giả trở thành hành giả. Đây là sách không có khuynh hướng thuần tín ngưỡng tôn giáo, nhưng chứa đựng những biểu tượng triết lý tôn giáo và con đường chuyển hoá tâm linh theo tinh thần khoa học. Đọc chậm rãi tác phẩm này, ta sẽ nắm được thâm ý của tác giả trong nỗ lực đưa người đọc từ thấp đến cao, từ vật lý đến tâm lý, từ sinh thức đến siêu thức, để thấy rằng, giáo lý đạo Phật rất khoa học và thực tế, giúp hành giả vượt qua mê tín, sống không sợ hãi và khổ đau.