eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Công Vinh - Hoàng Vy”

342 Bài Kiểm Tra Từ Vựng TOEIC (Tập 1)
342 Bài Kiểm Tra Từ Vựng TOEIC Bộ sách 342 Bài Kiểm Tra Từ Vựng TOEIC gồm 2 tập, Tập 1: Worb by Meaning và Tập 2: Meaning by Word. Mỗi quyển tập hợp trên 300 đề thi trắc nghiệm về từ vựng TOEIC, mỗi đề thi là một bài kiểm tra gồm 10 câu hỏi về 10 từ vựng khác nhau. Quyển 1 được biên soạn chủ yếu theo hình thức Word by Meaning, nghĩa là cho nghĩa và bạn phải tìm ra từ vựng đúng của nghĩa được cho. Bằng cách này, bạn không những sẽ luyện được cách ghi nhớ nhanh từ vựng và nghĩa của nó, mà bên cạnh đó bạn còn nâng cao được vốn từ vựng của mình và do đó bước vào kì thi TOEIC một cách đầy tự tin nhất. Bộ sách có đáp án kèm theo ở cuối sách.