eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Công Đoàn - Kim Phượng”

857 Tình Huống Giao Tiếp – 15000 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh
857 Tình Huống Giao Tiếp - 15000 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh 857 Tình Huống Giao Tiếp - 15000 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh biên soạn đầy đủ các tình huống giao tiếp tiếng anh hàng ngày, từ công việc đơn giản của anh, chị, em công nhân, những người lao động bình thường cho đến những tình huống dùng trong khoa học ở trường, các tình huống trao đổi, giao dịch kinh doanh và tài chính. 857 Tình Huống Giao Tiếp - 15000 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh được  chia theo 25 chương với 857 tình huống giao tiếp, bao gồm 15.000 câu đàm thoại thông thường trong tiếng anh. Cuốn sách giúp các bạn tra từ và học từ một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn trong giao tiếp tiếng anh hàng ngày.