eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Chương Nhiễm Nhiễm”

Tarot Lá Bài Để Ngỏ
Tarot Lá Bài Để Ngỏ Hãy trải bài ra, rút lấy bốn lá, và chờ đợi bài tarot phán quyết! Nhận định 'Tâm cơ của nữ nhân trong tiểu thuyết suy lý của Chương Nhiễm Nhiễm thật sự đáng sợ, đến mức tôi phải nổi da gà.” (Nhà văn Hồng Ảnh)
Tarot Lá Bài Phán Quyết
Tarot Lá Bài Phán Quyết Bốn vụ huyết án, những cái chết bí ẩn... Cảnh sát loay hoay, Tử thần chờ chực... Hãy trải bài ra, rút lấy bốn lá, và...Liệu hung thủ có lộ diện trên lá bài?