eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Chương Nham”

Đốn Ngộ
Đốn Ngộ Đời người là một quá trình tu luyện, một khi đã khai ngộ thì mọi này đều an vui. Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Chương 1: Hãy là chính bạn Chương 2: Hãy canh tác tốt Chương 3: Khống chế tâm ý của chính bạn Chương 4: Nắm bắt thực tại sinh động của cuộc sống Chương 5: Vén đám mây mê mờ Chương 6: Thế sự vô thường pháp vô định pháp Chương 7: Sống là môn học lớn nhất của đời người Chương 8: Tìm lại bản thân Chương 9: Triệt ngộ.
Chân Lý – Cẩm Nang Đời Người
Chân Lý - Cẩm Nang Đời Người Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Phần I: Trí tuệ đời người Phần II: Sự thật của sinh mệnh Phần III: Khai phát tự ngã Phần IV: Trong chỗ nhân ngã. Trích đọan Trí tuệ là của cải vô hình. Người có trí tuệ, tâm hồn bao la rộng khắp. Vì thế, người trí tuệ là người giàu sang nhất.