eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Chung Tư Gia”

Cẩm Nang Làm Cha Mẹ
Cẩm Nang Làm Cha Mẹ Là bậc cha mẹ có năng lực, chúng ta cần nhìn nhận lại bản thân mình. Việc giáo dục trẻ hiện nay không chỉ là cái ôm ấm áp, hay sự an toàn về môi trường sống , mà quan trọng hơn là xem xét nhân cách toàn diện của trẻ. Bản năng làm cha mẹ luôn có sẵn trong mọi người nhưng chỉ có 50% chúng ta trở thành cha mẹ tốt.