eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Chu Thụy Văn”

Truyện Kể Phật Giáo
Truyện Kể Phật Giáo Những câu chuyện của Thích Ca Mâu Ni, đa số là những truyền thuyết dân gian lưu truyền ở Ấn Độ cổ đại, Nepal, Srilanka, những câu chuyện này đã phản ánh lại tình yêu thù hận, sự cầu khẩn và niềm hi vọng của những người dân thời bấy giờ. Chính vì thế, bộ 'Truyện Kể Phật Giáo' này, có thể nói là một bộ 'giai thoại truyện kể dân gian cổ đại Trung Nam Á'. Những câu chuyện này đều ca ngợi sự hi sinh của bản thân, phản đối sự bóc lột và cướp đoạt, ca ngợi sự bình đẳng của chúng sinh, phản đối sự phân biệt giai cấp, ca ngợi lòng biết ơn...