eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Chu Thái Sơn (Chủ biên) - Cầm Trọng”

Văn Hóa Tộc Người Thái
Văn Hóa Tộc Người Thái Nhằm đưa tới bạn đọc những thông tin cơ bản nhất về cộng đồng các tộc người đang sinh sống trên dải đất hình chữ S Nhà sách Thăng Long trân trọng giới thiệu bộ sách 'Việt Nam - Bức tranh đa văn hóa tộc người'. Mỗi cuốn trong bộ sách khắc họa sinh động những nét văn hóa của mỗi tộc người trên các phương diện : lược sử văn hóa tộc người, văn hóa mưu sinh, văn hóa vật chất, văn hóa ứng xử, văn hóa tâm linh.