eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Chu Lai”

Biển Việt Nam Mến Yêu – Khúc Tráng Ca Về Biển
Biển Việt Nam Mến Yêu - Khúc Tráng Ca Về Biển '...Nhanh thật! Mới đó mà đã hơn ba chục năm rồi! Ba chục năm đối với chiều dài lịch sử một dân tộc không thấm tháp gì, nhưng đối với lịch sử một vùng đất thì là điều không dễ nói, dễ cảm. Chạnh buồn! Chả lẽ cuộc sống xô bồ, ồn ã đến nỗi mà mới có từng ấy năm, cuộc chiến tranh kia đã cứ tưởng như cuộc chiến tranh của người khác, của quốc gia khác, lạ lẫm và vô can?...'