eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Chí Thiện - Minh Nguyệt”

Tập Viết, Tô Màu Và Làm Quen Môi Trường Côn Trùng
Tập Viết, Tô Màu Và Làm Quen Môi Trường Côn Trùng Để chuẩn bị cho bé mẫu giáo lớp Lá chuẩn bị vào lớp 1 thì việc làm quen dần với bảng chữ cái và các màu sắc là vô cùng quan trọng. Tập viết trước lúc đến trường giúp bé quen dần với hình dạng con chữ và các ngón tay cũng quen dần với việc cầm bút. Tô màu giúp bé phát triển tư duy, trí tuệ. Đây cũng là hình thức khơi gợi trí tưởng tượng, kích thích tinh thần ham học hỏi, khám phá thế giới xung quanh của các em. Tập Viết, Tô Màu Và Làm Quen Môi Trường Côn Trùng là bộ sách kết hợp hai trong một, các bài tập viết được sắp xếp đan xen với các bài tô màu giúp các bé có thể rèn luyện đồng thời hai kĩ năng. Tập Viết, Tô Màu Và Làm Quen Môi Trường Côn Trùng giới thiệu các mẫu chữ cái cơ bản trong bảng chữ cái Tiếng Việt. Mỗi chữ cái đều có hướng dẫn từng nét viết cụ thể giúp các em dễ dàng tập viết. Ngoài ra, minh họa cho các chữ cái là hình vẽ các loại côn trùng thường gặp như: con bọ cạp, con châu chấu, con bướm, con chuồn chuồn kim, con dế, con giun đất,...
Tập Viết, Tô Màu Và Làm Quen Môi Trường Các Loại Hoa
Tập Viết, Tô Màu Và Làm Quen Môi Trường Các Loại Hoa Để chuẩn bị cho bé mẫu giáo lớp Lá chuẩn bị vào lớp 1 thì việc làm quen dần với bảng chữ cái và các màu sắc là vô cùng quan trọng. Tập viết trước lúc đến trường giúp bé quen dần với hình dạng con chữ và các ngón tay cũng quen dần với việc cầm bút. Tô màu giúp bé phát triển tư duy, trí tuệ. Đây cũng là hình thức khơi gợi trí tưởng tượng, kích thích tinh thần ham học hỏi, khám phá thế giới xung quanh của các em. Tập Viết, Tô Màu Và Làm Quen Môi Trường Các Loại Hoa là bộ sách kết hợp hai trong một, các bài tập viết được sắp xếp đan xen với các bài tô màu giúp các bé có thể rèn luyện đồng thời hai kĩ năng. Tập Viết, Tô Màu Và Làm Quen Môi Trường Các Loại Hoa giới thiệu các mẫu chữ cái cơ bản trong bảng chữ cái Tiếng Việt. Mỗi chữ cái đều có hướng dẫn từng nét viết cụ thể giúp các em dễ dàng tập viết. Ngoài ra, minh họa cho các chữ cái là hình vẽ các loài hoa thường gặp: anh thảo, hoa bìm bìm, hoa cục đại đóa, hoa dâm bụt,...
Tập Viết, Tô Màu Và Làm Quen Môi Trường Các Loài Chim
Tập Viết, Tô Màu Và Làm Quen Môi Trường Các Loài Chim Để chuẩn bị cho bé mẫu giáo lớp Lá chuẩn bị vào lớp 1 thì việc làm quen dần với bảng chữ cái và các màu sắc là vô cùng quan trọng. Tập viết trước lúc đến trường giúp bé quen dần với hình dạng con chữ và các ngón tay cũng quen dần với việc cầm bút. Tô màu giúp bé phát triển tư duy, trí tuệ. Đây cũng là hình thức khơi gợi trí tưởng tượng, kích thích tinh thần ham học hỏi, khám phá thế giới xung quanh của các em. Tập Viết, Tô Màu Và Làm Quen Môi Trường Các Loài Chim là bộ sách kết hợp hai trong một, các bài tập viết được sắp xếp đan xen với các bài tô màu giúp các bé có thể rèn luyện đồng thời hai kĩ năng. Tập Viết, Tô Màu Và Làm Quen Môi Trường Các Loài Chim giới thiệu các mẫu chữ cái cơ bản trong bảng chữ cái Tiếng Việt. Mỗi chữ cái đều có hướng dẫn từng nét viết cụ thể giúp các em dễ dàng tập viết. Ngoài ra, minh họa cho các chữ cái là hình vẽ các loài chim: chim chìa vôi, con diều hâu, chim bồ câu, chim cuốc, chim đô đô, chim én,...
Tập Viết, Tô Màu Và Làm Quen Môi Trường Bò Sát Lưỡng Cư
Tập Viết, Tô Màu Và Làm Quen Môi Trường Bò Sát Lưỡng Cư Để chuẩn bị cho bé mẫu giáo lớp Lá chuẩn bị vào lớp 1 thì việc làm quen dần với bảng chữ cái và các màu sắc là vô cùng quan trọng. Tập viết trước lúc đến trường giúp bé quen dần với hình dạng con chữ và các ngón tay cũng quen dần với việc cầm bút. Tô màu giúp bé phát triển tư duy, trí tuệ. Đây cũng là hình thức khơi gợi trí tưởng tượng, kích thích tinh thần ham học hỏi, khám phá thế giới xung quanh của các em. Tập Viết, Tô Màu Và Làm Quen Môi Trường Bò Sát Lưỡng Cư là bộ sách kết hợp hai trong một, các bài tập viết được sắp xếp đan xen với các bài tô màu giúp các bé có thể rèn luyện đồng thời hai kĩ năng. Tập Viết, Tô Màu Và Làm Quen Môi Trường Bò Sát Lưỡng Cư giới thiệu các mẫu chữ cái cơ bản trong bảng chữ cái Tiếng Việt. Mỗi chữ cái đều có hướng dẫn từng nét viết cụ thể giúp các em dễ dàng tập viết. Ngoài ra, minh họa cho các chữ cái là hình vẽ các loại lò sát, lưỡng cư: rắn khoai, rắn mối, rồng Komodo, cóc đẻ, con ếch, rắn hổ mang,...