eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Chí Hùng - Yến Ngọc (biên soạn)”

200 Tình Huống Giao Tiếp Trong Tiếng Anh (Kèm CD)
200 Tình Huống Giao Tiếp Trong Tiếng Anh Cuốn sách gồm các nội dung chính như sau: Tình huống 1: Cách ứng xử Tình huống 2: Hỏi thăm đường Tình huống 3: Bưu điện ở đâu Tình huống 4: Mời đi dự tiệc Tình huống 5: Hỏi thăm Tình huống 6: Hỏi giờ mở cửa...