eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Carl Gordon”

Một Ngày Làm Lính La Mã
Một Ngày Làm Lính La Mã Cuốn sách dẫn dắt các em thiếu nhi vào 1 thế giới mà trong đó các em sẽ được đóng vai lính La Mã, được học những bài học chiến đấu, kỷ luật quân ngũ, hiểu biết thêm về lịch sử địa lý của thế giới cổ đại.
Một Ngày Làm Làm Pharaoh
Một Ngày Làm Làm Pharaoh Cuốn sách dẫn dắt các em thiếu nhi vào 1 thế giới mà trong đó các em sẽ được đóng vai hoàng đế Ai Cập - Pharaoh, được học những bài học để trị vì đất nước, hiểu biết thêm về lịch sử địa lý, văn hóa của Ai Cập cổ đại.