eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Caramel”

Tô Màu Theo Chủ Đề – Cuộc Sống Bốn Phương (Tập 2)
Tô Màu Theo Chủ Đề - Cuộc Sống Bốn Phương (Tập 2) Bộ sách Tô màu theo chủ đề bao gồm 8 cuốn với nhiều chủ đề đa dạng như thời trang, thể thao, nghề nghiệp... Với cuốn sách này, bé vừa được tô màu cho các hình vẽ ngộ nghĩnh, lại vừa có thể tập viết, học chữ. Cuốn sách rất thích hợp với các bé ở mẫu giáo hoặc vừa bước vào lớp 1.
100 Con Vật Đáng Yêu – Bé Tập Tô Màu (Tập 7)
100 Con Vật Đáng Yêu - Bé Tập Tô Màu (Tập 1) Tập tô màu là hoạt động ưa thích của các bé. Hoạt động này không những giúp rèn luyện đôi tay khéo léo, đức tính kiên trì mà còn có thể bồi dưỡng cho bé khả năng nhận biết màu sắc, phát triển óc sáng tạo. Mỗi khi hoàn thành một bức tranh tô màu, bé sẽ dễ dàng khắc sâu hình ảnh thế giới xung quanh hình thành nên quan niệm thẩm mỹ về thế giới quan.Cuốn sách rất thích hợp với các bé ở mẫu giáo hoặc vừa bước vào lớp 1.Mỗi trang tô màu gồm có 2 phần: - Phần hình mẫu (in màu) - Phần hình tô với kích thước lớn, đường nét rõ ràng.Với chủ đề 100 con vật đáng yêu, cuốn sách giới thiệu những mẫu tô màu sinh động, ngộ nghĩnh.
100 Con Vật Đáng Yêu – Bé Tập Tô Màu (Tập 5)
100 Con Vật Đáng Yêu - Bé Tập Tô Màu (Tập 5) Tập tô màu là hoạt động ưa thích của các bé. Hoạt động này không những giúp rèn luyện đôi tay khéo léo, đức tính kiên trì mà còn có thể bồi dưỡng cho bé khả năng nhận biết màu sắc, phát triển óc sáng tạo. Mỗi khi hoàn thành một bức tranh tô màu, bé sẽ dễ dàng khắc sâu hình ảnh thế giới xung quanh hình thành nên quan niệm thẩm mỹ về thế giới quan.Cuốn sách rất thích hợp với các bé ở mẫu giáo hoặc vừa bước vào lớp 1.Mỗi trang tô màu gồm có 2 phần: - Phần hình mẫu (in màu) - Phần hình tô với kích thước lớn, đường nét rõ ràng.Với chủ đề 100 con vật đáng yêu, cuốn sách giới thiệu những mẫu tô màu sinh động, ngộ nghĩnh.
100 Con Vật Đáng Yêu – Bé Tập Tô Màu (Tập 4)
100 Con Vật Đáng Yêu - Bé Tập Tô Màu (Tập 4) Tập tô màu là hoạt động ưa thích của các bé. Hoạt động này không những giúp rèn luyện đôi tay khéo léo, đức tính kiên trì mà còn có thể bồi dưỡng cho bé khả năng nhận biết màu sắc, phát triển óc sáng tạo. Mỗi khi hoàn thành một bức tranh tô màu, bé sẽ dễ dàng khắc sâu hình ảnh thế giới xung quanh hình thành nên quan niệm thẩm mỹ về thế giới quan.Cuốn sách rất thích hợp với các bé ở mẫu giáo hoặc vừa bước vào lớp 1.Mỗi trang tô màu gồm có 2 phần: - Phần hình mẫu (in màu) - Phần hình tô với kích thước lớn, đường nét rõ ràng.Với chủ đề 100 con vật đáng yêu, cuốn sách giới thiệu những mẫu tô màu sinh động, ngộ nghĩnh.
Tô Màu Theo Chủ Đề – Thời Trang (Tập 2)
Tô Màu Theo Chủ Đề - Thời Trang (Tập 2) Bộ sách Tô màu theo chủ đề bao gồm 8 cuốn với nhiều chủ đề đa dạng như thời trang, thể thao, nghề nghiệp... Với cuốn sách này, bé vừa được tô màu cho các hình vẽ ngộ nghĩnh, lại vừa có thể tập viết, học chữ. Cuốn sách rất thích hợp với các bé ở mẫu giáo hoặc vừa bước vào lớp 1.
Tô Màu Theo Chủ Đề – Thể Thao (Tập 1)
Tô Màu Theo Chủ Đề - Thể Thao (Tập 1) Bộ sách Tô màu theo chủ đề bao gồm 8 cuốn với nhiều chủ đề đa dạng như thời trang, thể thao, nghề nghiệp... Với cuốn sách này, bé vừa được tô màu cho các hình vẽ ngộ nghĩnh, lại vừa có thể tập viết, học chữ. Cuốn sách rất thích hợp với các bé ở mẫu giáo hoặc vừa bước vào lớp 1.
100 Con Vật Đáng Yêu – Bé Tập Tô Màu (Tập 2)
100 Con Vật Đáng Yêu - Bé Tập Tô Màu (Tập 2) Tập tô màu là hoạt động ưa thích của các bé. Hoạt động này không những giúp rèn luyện đôi tay khéo léo, đức tính kiên trì mà còn có thể bồi dưỡng cho bé khả năng nhận biết màu sắc, phát triển óc sáng tạo. Mỗi khi hoàn thành một bức tranh tô màu, bé sẽ dễ dàng khắc sâu hình ảnh thế giới xung quanh hình thành nên quan niệm thẩm mỹ về thế giới quan.Cuốn sách rất thích hợp với các bé ở mẫu giáo hoặc vừa bước vào lớp 1.Mỗi trang tô màu gồm có 2 phần: - Phần hình mẫu (in màu) - Phần hình tô với kích thước lớn, đường nét rõ ràng.Với chủ đề 100 con vật đáng yêu, cuốn sách giới thiệu những mẫu tô màu sinh động, ngộ nghĩnh.
Tô Màu Theo Chủ Đề – Thể Thao (Tập 2)
Tô Màu Theo Chủ Đề - Thể Thao (Tập 2) Bộ sách Tô màu theo chủ đề bao gồm 8 cuốn với nhiều chủ đề đa dạng như thời trang, thể thao, nghề nghiệp... Với cuốn sách này, bé vừa được tô màu cho các hình vẽ ngộ nghĩnh, lại vừa có thể tập viết, học chữ. Cuốn sách rất thích hợp với các bé ở mẫu giáo hoặc vừa bước vào lớp 1.
Tô Màu Theo Chủ Đề – Nghề Nghiệp (Tập 1)
Tô Màu Theo Chủ Đề - Nghề Nghiệp (Tập 1) Bộ sách Tô màu theo chủ đề bao gồm 8 cuốn với nhiều chủ đề đa dạng như thời trang, thể thao, nghề nghiệp... Với cuốn sách này, bé vừa được tô màu cho các hình vẽ ngộ nghĩnh, lại vừa có thể tập viết, học chữ. Cuốn sách rất thích hợp với các bé ở mẫu giáo hoặc vừa bước vào lớp 1.