eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Cao Thiểm”

Luật Doanh Nghiệp Của Nước CHXHCN Việt Nam
Luật Doanh Nghiệp Của Nước CHXHCN Việt Nam Nội dung cuốn sách  Luật Doanh Nghiệp Của Nước CHXHCN Việt Nam bao gồm những nội dung chính sau:Chương I. Những quy định chungChương II. Thành lập doanh nghiệpChương III. Công ty trách nhiệm hữu hạnChương IV. Doanh nghiệp nhà nướcChương V. Công ty cổ phầnChương VI. Công ty hợp danhChương VII. Doanh nghiệp tư nhânChương VIII. Nhóm công tyChương IX. Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệpChương X. Tổ chức thực hiện.
Luật Thi Hành Án Dân Sự – Luật Thi Hành Án Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2016)
Luật Thi Hành Án Dân Sự - Luật Thi Hành Án Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Nội dung Luật Thi Hành Án Dân Sự bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án... Nội dung Luật Thi Hành Án Hình Sự bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án, quyết định của Tòa án giải quyết phá sản...
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2016)
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng...
Luật Tố Tụng Hành Chính Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2016)
Luật Tố Tụng Hành Chính Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Luật Tố Tụng Hành Chính Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam gồm 18 Chương, 265 điều, qui định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính. Luật Tố Tụng Hành Chính Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011 theo cuộc họp kỳ thứ 8 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII.
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2016)
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc Hội khóa X, kỳ họp thứ 10. Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự.
Bộ Luật Lao Động – Luật Bảo Hiểm Xã Hội & Chính Sách Tiền Lương Mới 2016
Bộ Luật Lao Động - Luật Bảo Hiểm Xã Hội & Chính Sách Tiền Lương Mới 2016 Pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội là một lĩnh vực vô cùng quan trọng luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Chính vì lẽ đó, cuốn sách Bộ Luật Lao Động - Luật Bảo Hiểm Xã Hội & Chính Sách Tiền Lương Mới 2016 được biên soạn nhằm mục đích giúp bạn đọc có thêm tư liệu để tham khảo về lĩnh vực lao động, tiền lương và bảo hiểm nói chung. Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những tôn tin cần thiết, giúp ích cho cán bộ quản lý, những người làm công tác tổ chức cán bộ và đông đảo bạn đọc gần xa có thêm tư liệu tra cứu và vận dụng. Đây là tài liệu rất cần thiết cho các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp và người lao động.
Bộ Luật Dân Sự Của Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Luật Dân Sự Của Nước CHXHCN Việt Nam Nội dung cuốn sách Bộ Luật Dân Sự Của Nước CHXHCN Việt Nam bao gồm một số nội dung sau: Chương I. Những quy định chung Chương II. Xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền nhân sự Chương III. Cá nhân Chương IV. Pháp nhân Chương V. Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương trong quan hệ dân sự Chương VI. Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân trong quan hệ dân.
Bộ Luật Hình Sự Của Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Luật Hình Sự Của Nước CHXHCN Việt Nam Nội dung cuốn sách Bộ Luật Hình Sự Của Nước CHXHCN Việt Nam bao gồm một số nội dung sau: Chương I. Điều khoản cơ bản Chương II. Hiệu lực của Bộ luật hình sự Chương III. Tội phạm Chương IV. Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự Chương V. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự Chương VI. Hình phạt Chương VII. Các biện pháp tư pháp.