eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Cao Minh”

Ngày Lành Tháng Tốt Năm Đinh Dậu (2017)
Ngày Lành Tháng Tốt Năm Đinh Dậu (2017) Ngày Lành Tháng Tốt Năm Đinh Dậu (2017) được biên soạn dựa vào thuyết Âm dương Ngũ hành sinh khắc chế hóa lẫn nhau, kết hợp với Thập can, Thập nhị chi, Cửu cung, Bát quái và nhiều cơ sở lý luận khác thuộc khoa học cổ đại phương Đông như Thập nhị trực (Kiến Trừ thập nhị khách), Nhị thập bát tú, cung Hoàng đạo, Hắc đạo… để tính ngày giờ tốt xấu và được đối chiếu với lịch của ban lịch nhà nước. Cuốn sách giúp độc giả xem và tra cứ lịch Âm-Dương; nó cũng có chức năng để xem chọn ngày lành, tháng tốt giờ Hoàng đạo/ Hắc đạo, sao tốt/ sao xấu lo cho công việc, chọn người xông đất đầu năm, chọn tuổi làm nhà chọn ngày giờ đẹp cho cưới hỏi, xuất hành, khai trương, mở hàng thành lập công ty… của mình được tốt đẹp nhất.