eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Cái Ngọc Duy Anh - Nguyễn Thị Diệu Phương”

30 Bộ Đề Trắc Nghiệm Khách Quan Tiếng Anh
30 Bộ Đề Trắc Nghiệm Khách Quan Tiếng Anh Các đề thi trong cuốn sách này đã được các thầy cô biên soạn giảng dạy thử nghiệm ở các lớp luyện thi tuyển sinh và lớp chuyên Tiếng Anh trong thời gian qua. Các đề thi được biên soạn trên tính thần bám sát cấu trúc đề thhi được Bộ GD & ĐT quy định và ban hành. Mỗi đề thi gồm 80 câu dành cho 90 phút làm bài và được thiết kế với các nội dung chính sau đây: Phần I: Ngữ âm: xác địng nguyên âm, phụ âm và xác định trọng âm. Phần II: Từ vựng: các câu trắc nghiệm và bài tập điền từ, từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa Phần III: Ngữ pháp: kiểm tra tất cả các kiến thức ngữ pháp Phần IV: Xác định lỗi: Kiểm tra các kiến thức ngữ pháp và từ vựng Phần V: Đọc hiểu: kiểm tra kĩ năng đọc hiểu Phần VI: Cấu trúc: các định câu đồng nghĩa và xác định câu có cấu trúc đúng theo các từ và cụm từ được gợi ý. Phụ lục: Một số đề tuyển sinh CĐ - ĐH và đáp án để các em học sinh tham khảo.