eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Bùi Thị Thanh Phương - Nguyễn Thị Ngọc Bích”

Tìm Hiểu Về Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – Asean: Mi-an-ma
Tìm Hiểu Về Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á - Asean: Mi-an-ma Những thông tin cơ bản nhất về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, một số thành phố lớn và danh thắng tiêu biểu của các nước Đông Nam Á sẽ được giới thiệu một cách chi tiết trong bộ sách 'Tìm hiểu về hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á'. Qua đó giúpchúng ta thấy được những nét tương đồng, cũng như những đặc trưng riêng của từng nước trong khu vực này.