eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Bùi Phụng”

Từ Điển Anh Việt – Việt Anh
Từ Điển Anh Việt - Việt Anh
Từ Điển Cụm Động Từ Anh Việt
Từ Điển Cụm Động Từ Anh Việt Cuốn từ điển được biên soạn phù hợp với các bạn đang học tiếng Anh từ trình độ trung cấp trở lên. Người học phải nắm được những mẫu câu cơ sở và một vốn từ tích cực khoảng 3000 từ. Cụm động từ nhìn qua thấy đơn giản. Chúng thường là kết hợp của những động từ đơn âm tiết. Mặc dù trông nó như một cụm từ, nhưng về nhiều phương diện nó hoạt động như một từ đơn.
Từ Điển Việt Anh 55000 Từ
Từ Điển Việt Anh 55000 Từ Cuốn từ điển gồm 55.000 đơn vị, giúp các thầy cô và sinh viên học sinh tra cứu một cách thiết thực và đầy đủ để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Tác giả cố gắng đưa ra những từ, cụm từ tiếng Anh tương đương tiếng Việt kèm ví dụ minh họa.