eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Bùi Minh Thùy - Kiều Mai Sơn (biên soạn)”

Họa Sĩ Bùi Trang Chước – Tác Giả Vẽ Mẫu Quốc Huy Việt Nam
Họa Sĩ Bùi Trang Chước - Tác Giả Vẽ Mẫu Quốc Huy Việt Nam Cuốn sách Họa Sĩ Bùi Trang Chước - Tác Giả Vẽ Mẫu Quốc Huy Việt Nam đem đến cho bạn đọc chân dung của Họa sĩ Bùi Trang Chước (1915-1992). Ông là họa sĩ tài năng của nền hội họa Việt Nam. Cả cuộc đời nghệ thuật của ông đã sáng tác rất nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, mang giá trị sử dụng lớn, trong đó tiêu biểu là mẫu Quốc huy nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông được giới hội họa ghi nhận như một người họa sĩ đầu tiên của Việt Nam và Đông Dương vẽ tem thư, tiền giấy; là người họa sĩ kỳ tài trong nghệ thuật ký họa. Họa sĩ Bùi Trang Chước là một họa sĩ tài năng và đức độ, cả cuộc đời nghệ thuật luôn trăn trở với nghề, dồn tài trí vào từng tác phẩm, dành tâm huyết trong việc truyền dạy kiến thức cho thế hệ sau, tận lực phục vụ sự nghiệp cách mạng của đất nước. Ông còn được giới hội họa xem là “ông tổ vẽ tem thư Việt Nam”, là con ong thợ lặng lẽ miệt mài cống hiến cho đời.