eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Bùi Lẫm”

Đàn Bầu Căn Bản (Kèm CD)
Đàn Bầu Căn Bản Quyển Đàn Bầu Căn Bản trình bày tóm lược về cây đàn bầu Việt Nam, giúp bạn đọc nắm được những kỹ thuật sử dụng đàn bầu. Sách còn trình bày sơ đồ tổng quát tỷ lệ khoảng cách các điểm 'chạm gẩy' trên cây đàn, sơ lược về nhạc lý, sơ lược tính năng đàn bầu, bài bản ứng dụng cho kỹ thuật rung, luyến, nắn cần đàn lên xuống,... Sách có tặng thêm đĩa CD Giọt mưa thu gồm 12 bản tấu đàn bầu.