eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “BS Vương Thị Ngọc Lan - BS. Hồ Mạnh Tường”

Ươm Mầm Hạnh Phúc
Ươm Mầm Hạnh Phúc Hiếm muộn con là mối quan tâm của rất nhiều cặp vợ chồng. Tổ chức Y tế thế giới ước tính có khoảng 1/6 các cặp vợ chồng trong tuổi sinh sản gặp vấn đề về hiếm muộn con. Do đó, hiểu biết về khả năng sinh sản, khám và điều trị hiếm muộn là nhu cầu của rất nhiều cặp vợ chồng nước ta. Các kỹ thuật hiếm muộn chỉ phát triển mạnh tại Việt Nam trong những năm gần đây, các thông tin về lĩnh vực này chưa đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng. Cuốn sách cung cấp nhiều thông tin cho các cặp vợ chồng mong con, từ những kiến thức cơ bản về sinh lý thụ thai tự nhiên, sinh sản, các nguyên nhân hiếm muộn, các quy trình khám và điều trị, các kỹ thuật điều trị hiếm muộn...