eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Brian Greene”

Vũ Trụ Song Song
Vũ Trụ Song Song Đã từng có lúc chúng ta cho là 'Vũ trụ' đồng nghĩa với vạn vật. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây những khám phá trong lĩnh vực vật lý và vũ trụ học khiến một số nhà vật lý học đi đến kết luận rằng vũ trụ của chúng ta có thể chỉ là một trong nhiều vũ trụ. Với những suy luận sâu sắc và thuyết phục, Brian Greene giúp chúng ta có được một bức tranh tổng quát về cơ cấu đa vũ trụ trong vật lý thiên thể. Brian Greene, một trong số những nhà vật lý và tác giả sách khoa học hàng đầu, đưa chúng ta tham gia cuộc thám hiểm các thế giới song song kỳ bí. Brian Greene xử lý vấn đề cốt lõi: Khoa học sẽ phát triển ra sao nếu thực tại nằm ngoài tầm tay chúng ta? Mục lục 1. Ranh giới của sự thật 2. Bản sao bất tận 3. Bất diệt và vô hạn 4. Hợp nhất các quy luật tự nhiên 5. Vũ trụ trượt trong các chiều lân cận 6. Quan điểm mới về hằng số cũ 7. Khoa học và Đa vũ trụ 8. Đa-vũ trụ trong khuôn khổ lượng tử 9. Lỗ đen và hình chiếu 10. Đa-vũ trụ, máy vi tính, và toán học
Vũ Trụ Huyền Bí
Vũ Trụ Huyền Bí Nhiều nhà vật lý tin rằng học thuyết chuỗi là chìa khóa hướng đến học thuyết hợp nhất các trường đã từng ám ảnh Einstein suốt ba mươi năm. Cuối cùng, khoa học đã tìm được một hướng đi mới, vượt qua được những khó khăn đã tồn tại suốt gần một thế kỷ qua. Học thuyết chuỗi có thể hợp nhất được hai thái cực trong vật lý hiện đại - thuyết tương đối tổng quát và cơ học lượng tử. Trong cuốn sách được trình bày mạch lạc như thế này, Brian Greene thuật lại câu truyện khoa học và sự đấu tranh của nhân loại trong quá trình tìm kiếm một học thuyết tối thượng. Qua phép ẩn dụ và so sánh tài tình, cuốn Vũ Trụ Huyền Bí giúp chúng ta hiểu rõ một số khái niệm phức tạp nhất trong vật lý học hiện đại, đưa chúng ta đến gần với sự thấu hiểu hoàn toàn phương cách vận hành của vũ trụ. 'Vũ Trụ Huyền Bí' là một cuốn sách đáng đọc... Greene giúp chúng ta hiểu rõ học thuyết chuỗi, cũng như Stephen Hawking giúp chúng ta hiểu rõ về lỗ đen' (New York)