eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Bob Burg & John David Mann”

The Go-Giver: A Little Story About A Powerful Business Idea – Paperback
The Go-Giver: A Little Story About A Powerful Business Idea ′Most people just laugh when they hear that the secret to success is giving... Then again, most people are nowhere near as successful as they wish they were.′The Go-Giver tells the story of an ambitious young man named Joe who yearns for success. Joe is a true go-getter, though sometimes he feels as if the harder and faster he works, the further away his goals seem to be. One day, desparate to land a key sale at the end of a bad quarter, he seeks advice from the enigmatic Pindar, a legendary consultant referred to by many devotees sinply as the Chairman. Over the next week, Pindar introduces Joe to a series of successful ′go-givers′ who teach him how to open himself up to the power of giving. Joe learns that changing his focus from getting to giving - putting others′ interests first and continually adding value to their lives - ultimately leads to unexpected results. This revised and updated edition includes a foreword by Arianna Huffington; a new preface; a Q&A addressing some of the many questions about the book the author has received from fans and a reader′s guide. ′Most people don′t have the guts to buy this book, never mind the will to follow through and actually use it. But you do. And I′m certain that you′ll be glad you did′ Seth Godin. ′This terrific book wonderfully illuminates [the] principles of contribution, abunance, service and success′ Stephen Covey. ′Not since Who Moved My Cheese? have I enjoyed a parable as much as this. You owe it to yourself to read The Go-Giver and share its message with those who matter most to you′ David Bach, New York Times bestselling author of The Automatic Millionarie.
Người Dám Cho Đi (Tái Bản)
“Nhiều người chỉ cười khi họ nghe rằng bí quyết của thành công là cho đi… Rồi, lại một lần nữa, nhiều người sẽ không tới gần được cái thành công mà họ hằng ao ước.” Người dám cho đi kể câu chuyện của một thanh niên đầy tham vọng tên Joe, đang khát khao thành công. Joe là một người dám dấn thân thật sự, dù đôi khi anh cảm thấy như thể càng làm việc gấp rút và cật lực, những mục tiêu của anh càng khó đạt được. Và rồi một ngày nọ, đang vô vọng tìm cách cứu doanh số của một quý tồi tệ anh đã tìm xin lời khuyên từ Pindar, một nhà tư vấn huyền thoại mà nhiều người chỉ đơn giản gọi ông là Chủ tịch. Tuần tiếp sau đó, Pindar giới thiệu cho Joe gặp gỡ với những “người dám cho đi”; chủ nhà hàng, CEO, nhà tư vấn tài chính, nhà môi giới bất động sản, và “Người kết nối” - người đã mang họ lại với nhau. Những người bạn của Pindar chia sẻ với Joe năm quy luật của thành công tột đỉnh và chỉ cho anh cách mở lòng ra với điều kỳ diệu của cho đi. Joe nhận ra rằng thay đổi sự tập trung từ nhận lấy sang cho đi - đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lời của mình và không ngừng làm tăng giá trị trong cuộc sống của người khác - cuối cùng sẽ mang lại lợi nhuận cao ngoài mong đợi. Người dám cho đi là một câu chuyện lay động lòng người và truyền cảm hứng, sẽ mang đến những giá trị mới cho câu thành ngữ “Cho đi và bạn sẽ được nhận lại”.