eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “BloomSbury”

Tớ Làm Tác Giả – Truyện Công Chúa Do Tớ Viết
Tớ Làm Tác Giả - Truyện Công Chúa Do Tớ Viết Sách gợi ý các em cách thức tưởng tượng và viết nên câu chuyện về công chúa của chính mình. Sách rèn trí tưởng tượng và khả năng viết của trẻ.