eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Bích Thủy - Phương Tâm”

Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Ăn Khế Trả Vàng (Kèm CD)
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Ăn Khế Trả Vàng Việt Nam có kho tàng truyện cổ tích vô cùng đa dạng và phong phú. Những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi người qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Truyện cổ tích không chỉ mang giá trị giải trí mà còn chứa đựng những bài học đạo đức quý giá có tính giáo dục cao. Cuốn sách Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Ăn Khế Trả Vàng tập hợp những truyện cổ tích Việt Nam hay nhất: 1. Ăn khế trả vàng 2. Hầm vàng, hầm bạc 3. Thạch Sùng thiếu mẻ kho 4. Hồn Trương Ba, da hàng thịt 5. Đồng tiền Vạn Lịch 6. Mất tai, mất tóc 7. Cô gái thông minh 8. Nợ tình chưa trả 9. Của thiên trả địa 10. Trọng nghĩa khinh tài ... Ngoài ra, cuốn sách còn tặng kèm một CD kể chuyện, góp phần giúp các bậc phụ huynh lẫn các bé có thể lắng nghe các câu chuyện cổ tích và thuộc nằm lòng qua lời kể của người kể chuyện.
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Lạc Long Quân – Thánh Gióng (Kèm CD)
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Lạc Long Quân - Thánh Gióng Việt Nam có kho tàng truyện cổ tích vô cùng đa dạng và phong phú. Những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi người qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Truyện cổ tích không chỉ mang giá trị giải trí mà còn chứa đựng những bài học đạo đức quý giá có tính giáo dục cao. Cuốn sách Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Lạc Long Quân - Âu Cơ tập hợp những truyện cổ tích Việt Nam hay nhất: 1. Thánh Gióng 2. Bán tóc đãi bạn 3. Ngậm ngải tìm trầm 4. Thịt gà thuốc chồng 5. Nghe lời vợ dặn 6. Thiếu phụ Nam Xương 7. Chuyện nàng Xuân Hương 8. Thầy lang bất đắc dĩ 9. Chàng mồ côi 10. Mũi dài ... Ngoài ra, cuốn sách còn tặng kèm một CD kể chuyện, góp phần giúp các bậc phụ huynh lẫn các bé có thể lắng nghe các câu chuyện cổ tích và thuộc nằm lòng qua lời kể của người kể chuyện.
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc – Chú Cuội (Kèm CD)
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc - Chú Cuội Việt Nam có kho tàng truyện cổ tích vô cùng đa dạng và phong phú. Những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi người qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Truyện cổ tích không chỉ mang giá trị giải trí mà còn chứa đựng những bài học đạo đức quý giá có tính giáo dục cao. Cuốn sách Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc - Chú Cuội tập hợp những truyện cổ tích Việt Nam hay nhất: 1. Sự tích chú cuội 2. Sự tích cây nêu 3. Sự tích cây phướn 4. Sự tích cái ống nhổ 5. Sự tích chùa Thủ Huồn 6. Sự tích cá nược 7. Sự tích cá thờn bơn 8. Sự tích con dã tràng 9. Sự tích con kiến vàng 10. Sự tích hoa cẩm chướng ... Ngoài ra, cuốn sách còn tặng kèm một CD kể chuyện, góp phần giúp các bậc phụ huynh lẫn các bé có thể lắng nghe các câu chuyện cổ tích và thuộc nằm lòng qua lời kể của người kể chuyện.
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc – Tấm Cám (Kèm CD)
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc - Tấm Cám Việt Nam có kho tàng truyện cổ tích vô cùng đa dạng và phong phú. Những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi người qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Truyện cổ tích không chỉ mang giá trị giải trí mà còn chứa đựng những bài học đạo đức quý giá có tính giáo dục cao. Cuốn sách Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc - Tấm Cám tập hợp những truyện cổ tích Việt Nam hay nhất: 1. Chuyện Tấm Cám 2. Chú bé thông minh 3. Lệnh trừ 4. Miếng trầu kỳ diệu 5. Lấy vợ cóc 6. Chồng dê 7. Thần giữ của 8. Bích câu kỳ ngộ 9. Vì sao nước biển mặn 10. Ao Phật. ... Ngoài ra, cuốn sách còn tặng kèm một CD kể chuyện, góp phần giúp các bậc phụ huynh lẫn các bé có thể lắng nghe các câu chuyện cổ tích và thuộc nằm lòng qua lời kể của người kể chuyện.
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Lạc Long Quân – Âu Cơ (Kèm CD)
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Lạc Long Quân - Âu Cơ Việt Nam có kho tàng truyện cổ tích vô cùng đa dạng và phong phú. Những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi người qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Truyện cổ tích không chỉ mang giá trị giải trí mà còn chứa đựng những bài học đạo đức quý giá có tính giáo dục cao. Cuốn sách Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Lạc Long Quân - Âu Cơ tập hợp những truyện cổ tích Việt Nam hay nhất: 1. Lạc Long Quân và Âu Cơ 2. Sự tích chim quốc 3. Sự tích chim bìm bịp 4. Sự tích cá he 5. Sự tích cái bình vôi 6. Truyện Hổ, Thỏ, Rái, Gà 7. Cái trống thần 8. Có đi mà không có về 9. Chàng Ngốc học khôn 10. Chàng Cóc ... Ngoài ra, cuốn sách còn tặng kèm một CD kể chuyện, góp phần giúp các bậc phụ huynh lẫn các bé có thể lắng nghe các câu chuyện cổ tích và thuộc nằm lòng qua lời kể của người kể chuyện.