eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Bích Nga”

Kỳ Diệu Thiên Nhiên – Bốn Mùa
Kỳ Diệu Thiên Nhiên - Bốn Mùa Kỳ diệu thiên nhiên là bộ sách gồm những bài thơ mô tả  sự kỳ diệu của thiên nhiên được trình bày thành từng chủ đề: các mùa; các hiện tượng tự nhiên… giúp phát triển cảm xúc và trí tuệ của trẻ. Sách có tranh minh họa màu sinh động cho từng bài thơ.
Kỳ Diệu Thiên Nhiên – Cầu Vồng
Kỳ Diệu Thiên Nhiên - Cầu Vồng Kỳ diệu thiên nhiên là bộ sách gồm những bài thơ mô tả  sự kỳ diệu của thiên nhiên được trình bày thành từng chủ đề: các mùa; các hiện tượng tự nhiên… giúp phát triển cảm xúc và trí tuệ của trẻ. Sách có tranh minh họa màu sinh động cho từng bài thơ. Tớ tỏa tia nắng ấm Nước bốc hơi lên trời Hơi nước ngưng tụ lại Là thành mây đấy thôi