eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Basil Blackwel”

Năm Mươi Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Thiết Yếu
Năm Mươi Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Thiết Yếu Cuốn sách gồm 50 bài kiểm tra Tiếng Anh thiết yếu:Bài 1: Mạo từ xác định và mạo từ bất định, số ít và số nhiềuBài 2: Đọc hiểu (Câu)Bài 3: Bài kiểm tra khác quan bằng những bức tranhBài 4: Đọc hiểu (Trắc nghiệm)Bài 5: Chia đoạn và viết luậnBài 6: Phép chấm câuBài 7: Mô tả một bức tranhBài 8: Viết tóm tắtBài 9: Cấu trúc câuBài 10: Đọc hiểu (Mở) ...