eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Barry Eisler”

Báo Thù
Báo Thù 'Từ những yakuza máu lạnh Nhật Bản cho đến những đặc vụ CIA xảo quyệt, một câu chuyện hồi hộp đến nghẹt thở'.