eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Băng Sơn”

Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 – Học Toán Thật Đơn Giản (Tập 8)
Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 - Học Toán Thật Đơn Giản (Tập 8) Ngay khi còn học trong trường mẫu giáo, các em học sinh cần được trang bị một vốn kiến thức toán học cơ bản để khi bước vào lớp 1, các em có thể tự tin và học tập thuận lợi hơn. Ngay từ khi lên 3 tuổi, trẻ đã có thể nhận thức và tiếp thu những kiến thức toán học đơn giản nhất nếu cha mẹ biết cách giáo dục và có phương pháp bồi dưỡng phù hợp.
Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 – Học Toán Thật Đơn Giản (Tập 3)
Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 - Học Toán Thật Đơn Giản (Tập 3) Ngay khi còn học trong trường mẫu giáo, các em học sinh cần được trang bị một vốn kiến thức toán học cơ bản để khi bước vào lớp 1, các em có thể tự tin và học tập thuận lợi hơn. Từ khi lên 3 tuổi, trẻ đã có thể nhận thức và tiếp thu những kiến thức toán học đơn giản nhất nếu cha mẹ biết cách giáo dục và có phương pháp bồi dưỡng phù hợp. Nhằm chuẩn bị cho trẻ hành trang tốt nhất khi bước vào lớp 1, Nhóm biên soạn đã cho ra đời bộ sách Học Toán Thật Đơn Giản gồm 8 tập. Bộ sách là những nấc thang đầu tiên giúp trẻ học giỏi toán. Được biên soạn dựa trên đặc điểm phát triển ở từng giai đoạn,  giúp trẻ từ 2 đến 6 tuổi làm quen với các khái niệm cơ bản cũng như bước đầu hình thành tư duy toán học qua các câu hỏi, trò chơi thú vị rút ra từ cuộc sống hằng ngày, từ đó tạo dựng được nền tảng vững chắc trước khi bước vào lớp 1. Điểm thú vị của bộ sách là những câu hỏi, bài tập được trình bày rất sống động, đầy màu sắc, sẽ kích thích được sự yêu thích, ham học hỏi của trẻ. Với những hình dán Tuyệt vời, Rất tốt, Rất thông minh, Đủ tiêu chuẩn, Cần cố gắng… để đánh giá từng bài tập, bố mẹ hãy khuyến khích, cổ vũ con mình học toán. Hãy cùng bé học toán mỗi ngày để trang bị cho bé một nền tảng kiến thức vững chắc trước tuổi đi học với cuốn sách sách Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 - Học Toán Thật Đơn Giản (Tập 3)  
Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 – Học Toán Thật Đơn Giản (Tập 5)
Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 - Học Toán Thật Đơn Giản (Tập 5) Ngay khi còn học trong trường mẫu giáo, các em học sinh cần được trang bị một vốn kiến thức toán học cơ bản để khi bước vào lớp 1, các em có thể tự tin và học tập thuận lợi hơn. Ngay từ khi lên 3 tuổi, trẻ đã có thể nhận thức và tiếp thu những kiến thức toán học đơn giản nhất nếu cha mẹ biết cách giáo dục và có phương pháp bồi dưỡng phù hợp.
Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 – Học Toán Thật Đơn Giản (Tập 4)
Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 - Học Toán Thật Đơn Giản (Tập 4) Ngay khi còn học trong trường mẫu giáo, các em học sinh cần được trang bị một vốn kiến thức toán học cơ bản để khi bước vào lớp 1, các em có thể tự tin và học tập thuận lợi hơn. Ngay từ khi lên 3 tuổi, trẻ đã có thể nhận thức và tiếp thu những kiến thức toán học đơn giản nhất nếu cha mẹ biết cách giáo dục và có phương pháp bồi dưỡng phù hợp.
Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 – Học Toán Thật Đơn Giản (Tập 2)
Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 - Học Toán Thật Đơn Giản (Tập 2) Ngay khi còn học trong trường mẫu giáo, các em học sinh cần được trang bị một vốn kiến thức toán học cơ bản để khi bước vào lớp 1, các em có thể tự tin và học tập thuận lợi hơn. Ngay từ khi lên 3 tuổi, trẻ đã có thể nhận thức và tiếp thu những kiến thức toán học đơn giản nhất nếu cha mẹ biết cách giáo dục và có phương pháp bồi dưỡng phù hợp.
Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 – Học Toán Thật Đơn Giản (Tập 7)
Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 - Học Toán Thật Đơn Giản (Tập 7) Ngay khi còn học trong trường mẫu giáo, các em học sinh cần được trang bị một vốn kiến thức toán học cơ bản để khi bước vào lớp 1, các em có thể tự tin và học tập thuận lợi hơn. Ngay từ khi lên 3 tuổi, trẻ đã có thể nhận thức và tiếp thu những kiến thức toán học đơn giản nhất nếu cha mẹ biết cách giáo dục và có phương pháp bồi dưỡng phù hợp.
Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 – Học Toán Thật Đơn Giản (Tập 6)
Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 - Học Toán Thật Đơn Giản (Tập 6) Ngay khi còn học trong trường mẫu giáo, các em học sinh cần được trang bị một vốn kiến thức toán học cơ bản để khi bước vào lớp 1, các em có thể tự tin và học tập thuận lợi hơn. Ngay từ khi lên 3 tuổi, trẻ đã có thể nhận thức và tiếp thu những kiến thức toán học đơn giản nhất nếu cha mẹ biết cách giáo dục và có phương pháp bồi dưỡng phù hợp.