eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Ban Biên Soạn Tri Thức Việt”

Phong Tục & Đời Sống Người Nhật
Phong Tục & Đời Sống Người Nhật Quyển sách này nhằm giúp cho cả dân bản xứ lẫn du khách vượt qua được những rào cản văn hóa và hiểu biết hơn về một Nhật Bản thật sự. Thông qua các hình ảnh và những lời chú thích, quyển sách này giới thiệu về các khía cạnh đáng chú ý của đời sống người dân Nhật hiện đại, và đưa ra những lời khuyên bổ ích về cách ứng xử trong nhiều tình huống xã hội.