eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Ban Biên Soạn Chuyên Từ Điển NEW ERA”

Từ Điển Anh – Việt – Việt – Anh (Vừa) (Tái Bản 2017)
Từ Điển Anh - Việt - Việt - Anh (Vừa) (Tái Bản 2017) Phần 1: Anh - Anh - Việt: Khoảng 140.000 mục từ được định nghĩa dưới dạng song ngữ và 2.000 hình ảnh minh họa. Phần 2: Việt - Anh: Khoảng 100.000 mục từ và ví dụ phong phú.
Từ Điển Việt Anh Mini (Tái Bản 2017)
Từ Điển Việt Anh Mini (Tái Bản 2017) Quyển sách được biên soạn với kích thước nhỏ gọn chỉ 8 x 13 cm, giúp bạn dễ dàng bỏ túi mang theo đến bất kỳ nơi nào để phục vụ việc học được hiệu quả hơn.
Từ Điển Việt Anh Vàng (Khổ Nhỏ)
Từ Điển Việt Anh Trong xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sôi động như hiện nay, tầm quan trọng của ngoại ngữ là không thể phủ nhận. Tiếng Anh đã và đang trở thành một công cụ hữu ích để nhiều người phát triển tương lai và sự nghiệp của mình. Để học tốt tiếng Anh, bên cạnh những sách ngữ pháp tiếng Anh còn cần có từ điển Anh Việt, Từ điển Việt Anh. Từ điển Việt Anh được soạn thảo công phu, cẩn trọng, đã giải quyết được những vấn đề về từ ngữ, thuật ngữ truyền thống và hiện đại thuộc nhiều lĩnh vực với độ chính xác và tính phổ cập cao.Hy vọng cuốn từ điển sẽ là cẩm nang tra cứu hữu ích cho nhiều đối tượng bạn đọc, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên.
Từ Điển Anh Việt 95.000 Từ (Lớn)
Từ Điển Anh Việt 95.000 Từ Trên 95.000 mục từ và định nghĩa song ngữ ANH - ANH VIỆT. Cuốn từ điển này được biên soạn theo: The Oxford Dictionary, Collins English Dictionary. Với những từ cập nhật hóa hiện nay, nghĩa từ, giải thích và ví dụ rất phong phú. Cần dùng cho các bạn học viên, sinh viên, học sinh. Đặc biệt: Giải thích từ bằng tiếng Anh và tiếng việt. Các ví dụ áp dụng từ theo cách phổ biến nhất cũng bằng tiếng Anh.
Từ Điển Anh – Việt 95.000 Từ (Khổ Nhỏ)
Từ Điển Anh - Việt 95.000 Từ (Nhỏ) Cuốn sách là tài liệu tham khảo cần thiết đối với những người học và sử dụng tiếng Anh. Cuốn từ điển cung cấp một khối lượng từ phong phú, đa dạng, bao gồm trên 95.000 mục từ và định nghĩa song ngữ Anh - Anh - Việt.
Từ Điển Anh – Anh – Việt (225.000 Từ)
Từ Điển Anh - Anh - Việt (225.000 Từ) Cuốn từ điển cung cấp đầy đủ 225.000 từ ngữ tiếng Anh thông dụng. Mỗi từ đều có phần định nghĩa rõ ràng, phân tích cụ thể nội dung và đảm bảo tính nhất quán ở một mức độ nhất định. Các từ khó hiểu đều có ví dụ minh họa để làm rõ nghĩa hơn. Cuốn từ điển được biên soạn theo những tiêu chí sau: - Lựa chọn những từ ngữ phổ thông nhất - Đưa vào nhiều thành ngữ và động từ nhóm liên quan đến các mục từ chính - Trong các hình minh họa, tác giả đối chiếu để người đọc thấy rõ sự khác biệt giữa những từ có nghĩa tương tự và từ vựng bổ sung. Tóm lại, cuốn từ điển này nhấn mạnh cách dùng từ.
Từ Điển Anh – Việt (Trên 145.000 Mục Từ) – 2010
Từ Điển Anh - Việt (Trên 145.000 Mục Từ) Cuốn từ điển cung cấp đầy đủ những từ ngữ tiếng Anh thông dụng. Mỗi từ đều có phần định nghĩa rõ ràng, phân tích cụ thể nội dung và đảm bảo tính nhất quán ở một mức độ nhất định. Các từ khó hiểu đều có ví dụ minh họa để làm rõ nghĩa hơn.
Từ Điển Anh – Việt (Trên 145.000 Mục Từ)
Từ Điển Anh - Việt (Trên 145.000 Mục Từ) Cuốn từ điển cung cấp đầy đủ những từ ngữ tiếng Anh thông dụng. Mỗi từ đều có phần định nghĩa rõ ràng, phân tích cụ thể nội dung và đảm bảo tính nhất quán ở một mức độ nhất định. Các từ khó hiểu đều có ví dụ minh họa để làm rõ nghĩa hơn.
Từ Điển Anh – Anh – Việt 300.000 Từ (Tái Bản)
Từ Điển Anh - Anh - Việt 300.000 Từ Khoảng 300.000 từ và 3.000 hình minh họa.
Từ Điển Anh – Việt – Việt – Anh (Mini) – Tái Bản
Từ Điển Anh - Việt - Việt - Anh (Mini)
Từ Điển Anh – Anh – Việt (165000 Từ)
Từ Điển Anh - Anh - Việt (165000 Từ)
Từ Điển Việt – Hàn (Khổ Nhỏ)
Từ Điển Việt - Hàn (Khổ Nhỏ)