eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Au. Yao Hsing”

Ô Long Viện Tình Huynh Đệ – Tập 26
Ô Long Viện Tình Huynh Đệ - Tập 26 Sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng các vị cao tăng đã tìm đúng huyệt để truyền dẫn công lực vào người Tiểu sư đệ. Giờ Tiểu Sư Đệ đã luyện được thần công vô địch thiên hạ. Các vị cao tăng chùa Diệu Lâm và tông phái lạt-ma lập tức lên đường...
Ô Long Viện Tình Huynh Đệ – Tập 22
Ô Long Viện Tình Huynh Đệ - Tập 22 Lo lắng cho tính mạng của Không Phúc và Không Trí, hai sư phụ Ô Long Viện xin lão chưởng môn cho xuống núi dò la tin tức. Tả, Hữu hộ pháp được giao nhiệm vụ đưa thư đến Tây vực, nhưng họ đã bị sư trụ trì Không Minh đánh tráo mất bức thư...
Ô Long Viện Tình Huynh Đệ – Tập 19
Ô Long Viện Tình Huynh Đệ - Tập 19 Một trận giao đấu kịch liệt nổ ra trong Thái Hư quán. Kẻ địch đông và tàn độc nên cả hòa thượng Không Phúc và Không Trí cũng bị dồn vào đường cùng. Mai phu nhân đem bọn trẻ bỏ chạy trước nhưng chưa chạy được bao xa thì bị Trúc Kiếm bắt lại. Phu nhân giao cho Không Phúc và con trai mình hai bọc đựng Cuộn da dê. Cuộn nào là đồ thật? Cuộn nào chỉ là món đồ ch che mắt quân địch?
Ô Long Viện Tình Huynh Đệ – Tập 21
Ô Long Viện Tình Huynh Đệ - Tập 21 Để tìm ra tông tích Cuộn da dê, Hắc Mã Xa xảo quyệt nhốt chung Mai phu nhân và Thiên Thủ vương vào một nơi. Trong khoảnh khắc vui mừng được đoàn tụ, hai vợ chồng Thiên Thủ Vương vô tình để lộ tin về cuộn da dê