eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Anh Phó”

Chuyện Xưa Chuyện Nay
Bộ sách này tập hợp in lại toàn bộ nội dung tư vấn của tác giả đối với bạn đọc của báo Pháp Luật TP.HCM trong suốt 14 năm qua. Các câu hỏi - đáp được ghi ở mục lục đầu sách đánh số thứ tự theo thời gian ra mắt độc giả báo Pháp Luật TP.HCM. Ở cuối sách có mục lục xếp theo từng lĩnh vực (pháp luật, phong tục tập quán, lịch sử, thành ngữ - điển tích và các lĩnh vực khác...) để bạn đọc tiện tham khảo sử dụng. Mục lục 1. Bộ luật Gia Long ra đời năm nào? 2. Bà con được lấy nhau? 3. Hương ước nên hay không? 4. Nghề luật sư ở nước ta có từ bao giờ? 5. Chiếu cầu hiền đầu tiên 6. Luật thành văn đầu tiên ở nước ta 7. Quần không đáy 8. Ý nghĩa của 'Bắc kỳ' 9. Xứ 'Việt Thường' có phải nước ta? 10. Lục kinh hay ngũ kinh?