eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Anh Lê TOEIC”

Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc Trong 30 Ngày – Plan B – Nghe Hiểu
Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc Trong 30 Ngày - Plan B - Nghe Hiểu Luyện thi TOEIC cấp tốc trong 30 ngày - nghe hiểu là cuốn sách đầu tiên trong bộ sách Luyện thi TOEIC cấp tốc trong 30 ngày để giúp các bạn muốn thi TOEIC nhưng không có thời gian ôn thi và các bạn thiếu nền tảng cơ bản tăng thêm được kiến thức cần thiết trong việc luyện thi. Cuốn sách hướng dẫn các bạn kỹ năng cần thiết để làm tốt phần thi Listening từ Part1 – Part 4 trong bài thi TOEIC. Những gì tác giả viết trong cuốn sách dựa trên những kinh nghiệm thực tế chứ không hẳn là những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh mà bạn đang học. Những chia sẻ của tác giả nhằm mục đích duy nhất là tăng điểm thi TOEIC của bạn trong thời gian ngắn nhất.