eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Ánh Dương - Tiến Viễn”

Làm Thế Nào Để Giao Tiếp Với Trẻ Hiệu Quả?
Hãy yêu thương con cái vô điều kiện – có nghĩa là bạn yêu thương con bạn không phải bởi chúng xinh đẹp, thông minh, xuất sắc hay vì chúng có khả năng giúp đỡ bạn, mà đơn giản bạn yêu chúng vì chúng là con bạn và những gì chúng có. Làm sao để trẻ vâng lời? làm cách nào để xây dựng một mối quan hệ bình thường với trẻ? Bạn phải làm gì để cải thiện các mối quan hệ với con cái? Cuốn sách thực sự là một cuốn cẩm nang bổ ích cho những người làm cha mẹ và cho cả những ai thấy cần thiết phải biết cách giao tiếp với trẻ.