eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Akiko Higashimura - Torarika dịch”

Công Chúa Sứa (Tập 10)
Công Chúa Sứa (Tập 10) Kurashita Tsukimi là một cô bé có ước mơ trở thành họa sĩ. Câu truyện bắt đầu khi cô bé cứu một con sứa trong cửa hàng... Bộ truyện được đề cử giải Manga Taisho Award lần 3 (2010) và giành giải Annual Kodansha Manga Award lần thứ 34 ở thể loại Shojo.
Công Chúa Sứa (Tập 8)
Công Chúa Sứa (Tập 8) Kurashita Tsukimi - một hủ nữ chính gốc có sở thích kì lạ đó là mê những bé sứa và rất e ngại khi tiếp xúc với những người 'sành điệu'. Một ngày tình cờ cô nàng gặp được bậc thầy phù thủy có khả năng phù phép biến cô trở thành một nàng công chúa xinh đẹp. Có điều phù thủy này cũng có một sở thích không giống ai. Liệu những con ngưởi kỳ quặc này khi kết hợp cùng nhau sẽ trở thành gì đây? Đón đọc Công Chúa Sứa để khám phá những nhân vật có tính cách độc đáo này nhé mọi người!
Công Chúa Sứa (Tập 12)
Công Chúa Sứa (Tập 12) Kurashita Tsukimi là một cô bé có ước mơ trở thành họa sĩ. Câu chuyện bắt đầu khi cô bé cứu một con sứa trong cửa hàng...Bộ truyện được đề cử giải Manga Taisho Award lần 3 (2010) và giành giải Annual Kodansha Manga Award lần thứ 34 ở thể loại Shojo.
Công Chúa Sứa (Tập 13)
Công Chúa Sứa (Tập 13) Kurashita Tsukimi là một cô bé có ước mơ trở thành họa sĩ. Câu truyện bắt đầu khi cô bé cứu một con sứa trong cửa hàng... Bộ truyện được đề cử giải Manga Taisho Award lần 3 (2010) và giành giải Annual Kodansha Manga Award lần thứ 34 ở thể loại Shojo.
Công Chúa Sứa (Tập 6)
Công Chúa Sứa (Tập 6) Kurashita Tsukimi là một cô bé có ước mơ trở thành họa sĩ. Câu truyện bắt đầu khi cô bé cứu một con sứa trong cửa hàng...Bộ truyện được đề cử giải Manga Taisho Award lần 3 (2010) và giành giải Annual Kodansha Manga Award lần thứ 34 ở thể loại Shojo.
Công Chúa Sứa (Tập 2)
Công Chúa Sứa (Tập 2) Kurashita Tsukimi - một hủ nữ chính gốc có sở thích kì lạ đó là mê những bé sứa và rất e ngại khi tiếp xúc với những người 'sành điệu'. Một ngày tình cờ cô nàng gặp được bậc thầy phù thủy có khả năng phù phép biến cô trở thành một nàng công chúa xinh đẹp. Có điều phù thủy này cũng có một sở thích không giống ai. Liệu những con ngưởi kỳ quặc này khi kết hợp cùng nhau sẽ trở thành gì đây???Đón đọc 'Công Chúa Sứa' để khám phá những nhân vật có tính cách độc đáo này nhé mọi người!
Công Chúa Sứa (Tập 4)
Công Chúa Sứa (Tập 4) Kurashita Tsukimi - một hủ nữ chính gốc có sở thích kì lạ đó là mê những bé sứa và rất e ngại khi tiếp xúc với những người 'sành điệu'. Một ngày tình cờ cô nàng gặp được bậc thầy phù thủy có khả năng phù phép biến cô trở thành một nàng công chúa xinh đẹp. Có điều phù thủy này cũng có một sở thích không giống ai. Liệu những con ngưởi kỳ quặc này khi kết hợp cùng nhau sẽ trở thành gì đây???Đón đọc 'Công Chúa Sứa' để khám phá những nhân vật có tính cách độc đáo này nhé mọi người!
Công Chúa Sứa (Tập 3)
Công Chúa Sứa (Tập 3) Kurashita Tsukimi - một hủ nữ chính gốc có sở thích kì lạ đó là mê những bé sứa và rất e ngại khi tiếp xúc với những người 'sành điệu'. Một ngày tình cờ cô nàng gặp được bậc thầy phù thủy có khả năng phù phép biến cô trở thành một nàng công chúa xinh đẹp. Có điều phù thủy này cũng có một sở thích không giống ai. Liệu những con ngưởi kỳ quặc này khi kết hợp cùng nhau sẽ trở thành gì đây???Đón đọc 'Công Chúa Sứa' để khám phá những nhân vật có tính cách độc đáo này nhé mọi người!
Công Chúa Sứa (Tập 5)
Công Chúa Sứa (Tập 5) Kurashita Tsukimi - một hủ nữ chính gốc có sở thích kì lạ đó là mê những bé sứa và rất e ngại khi tiếp xúc với những người 'sành điệu'. Một ngày tình cờ cô nàng gặp được bậc thầy phù thủy có khả năng phù phép biến cô trở thành một nàng công chúa xinh đẹp. Có điều phù thủy này cũng có một sở thích không giống ai. Liệu những con ngưởi kỳ quặc này khi kết hợp cùng nhau sẽ trở thành gì đây???Đón đọc 'Công Chúa Sứa' để khám phá những nhân vật có tính cách độc đáo này nhé mọi người!
Công Chúa Sứa (Tập 7)
Công Chúa Sứa (Tập 7) Kurashita Tsukimi - một hủ nữ chính gốc có sở thích kì lạ đó là mê những bé sứa và rất e ngại khi tiếp xúc với những người 'sành điệu'. Một ngày tình cờ cô nàng gặp được bậc thầy phù thủy có khả năng phù phép biến cô trở thành một nàng công chúa xinh đẹp. Có điều phù thủy này cũng có một sở thích không giống ai. Liệu những con ngưởi kỳ quặc này khi kết hợp cùng nhau sẽ trở thành gì đây?Đón đọc Công Chúa Sứa để khám phá những nhân vật có tính cách độc đáo này nhé mọi người!