eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Aim Higher”

Bí Quyết Thành Công Của Huyền Thoại MLM Eddy Chai
Bí Quyết Thành Công Của Huyền Thoại MLM Eddy Chai Eddy Chai là một trong những nhà phân phối hàng đầu tại Đài Loan. Ông chưa bao giờ vào Đại học, không biết tiếng Trung, không có bạn bè tại Đài Loan. Nhưng ông đã xây dựng một hệ thống khổng lồ với hơn 1,5 triệu người tại đây.