eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Ahn D Huyn - Han Byung Ho”

Cá Hồi
Cá Hồi “Anh đã tìm thấy lẽ sống rồi chứ?′ Mắt Trong hỏi Ánh Bạc. Ánh Bạc thốt nhiên ngượng ngùng. Nó nhớ đã từng cho rằng còn có lẽ sống quan trọng hơn việc đẻ trứng. 'Anh đã hiểu ra rằng ý nghĩa của cuộc sống này tuyệt nhiên không ở đâu xa.' Ánh Bạc cảm giác cuối cùng đã đến lúc kết thúc hành trình xa chưa từng thấy này.”