eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “A.J. Thomson - A.V. Martinet”

Văn Phạm Anh Ngữ Thực Hành
Văn Phạm Anh Ngữ Thực Hành Cuốn sách Văn Phạm Anh Ngữ Thực Hành được biên soạn cho các học sinh Trung học và các sinh viên Đại học ở nước ngoài học tập. Đây là một cuốn văn phạm được viết rất rõ ràng trong cách dùng tiếng Anh hiện đại và được minh họa với khá nhiều ví dụ. Các phần khó trong sách đã được ghi chú cẩn thận. Những sự khác biệt giữa văn nói và văn viết cũng được nhấn mạnh để người đọc lưu ý khi sử dụng. Cấu trúc cuốn sách được trình bày bao gồm các nội dung chính như sau: - Nhưng giải thích và phần ví dụ - Danh từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ, động từ nguyên mẫu, các thì hoàn thành, thể thụ động và các mệnh đề chỉ mục đích như danh mệnh đề,... - Những bài học trong sách được sắp xếp lại để người đọc dễ dàng so sánh hơn - Các vấn đề trong sách được tóm tắt và ghi rõ ở phần mục lục để người đọc dễ tìm kiếm, tra cứu.