Sổ Tay Công Chức, Viên Chức Năm 2017

Để tải eBook Sổ Tay Công Chức, Viên Chức Năm 2017 bạn hãy làm theo thứ tự các bước sau:

Bạn hãy thực hiện các bước để tải sách!

Bước 1: Chia sẻ cho bạn bè

Bước 2: Tải về đọc thôi

Xem giá

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Bình luận:

Khuyến mãi Lazada

Giới thiệu sách:

Sổ Tay Công Chức, Viên Chức Năm 2017

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành.

Phần thứ hai. Quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý Cán bộ, Công chức, Viên chức.

Phần thứ ba. Đánh giá, phân loại và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễm nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức Cán bộ, Công chức, Viên chức.

Phần thứ tư. Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ Cán bộ, Công chức, Viên chức.

Phần thứ năm. Quy định về chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn trong một số cơ quan hành chính sự nghiệp.

Phần thứ sáu. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Công chức, Viên chức trong một số cơ quan hành chính sự nghiệp.

Phần thứ bảy. Chế độ chính sách đối với Cán bộ, Công chức, Viên chức.

Phần thứ tám. Chính sách tăng lương, điều chỉnh lương.

Download Ebook Sổ Tay Công Chức, Viên Chức Năm 2017 Miễn Phí, Tải Sách Sổ Tay Công Chức, Viên Chức Năm 2017, Đọc Ebook Sổ Tay Công Chức, Viên Chức Năm 2017 Online, Ebook Sổ Tay Công Chức, Viên Chức Năm 2017 Cho Điện Thoại, Tải Ebook Sổ Tay Công Chức, Viên Chức Năm 2017 Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Sổ Tay Công Chức, Viên Chức Năm 2017 Cho Android - Iphone - IOS, Download Sổ Tay Công Chức, Viên Chức Năm 2017 Free Ebook, Xem Sách Sổ Tay Công Chức, Viên Chức Năm 2017 Trực Tuyến Online…