eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí do “Nhà Xuất Bản Thống Kê” xuất bản

Tuyển Chọn 500 Mẫu Thư Thương Mại & Thông Báo Tiếng Anh (Tập 2)
Tuyển Chọn 500 Mẫu Thư Thương Mại & Thông Báo Tiếng Anh (Tập 2) Hiện nay, đơn từ và thư tín là vấn đề quan trọng và rất cần thiết cho chúng ta nói chung, cho những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nói riêng. Cuốn sách Tuyển Chọn 500 Mẫu Thư Thương Mại & Thông Báo Tiếng Anh (Tập 2) được biên soạn nhằm giúp bạn đọc học tập và nghiên cứu cách viết một bức thư, một thông báo tiếng Anh thật chính xác, ngắn gọn và đầy đủ. Với số lượng đa dạng của các thư tín mẫu và thông báo, cuốn sách này sẽ là nguồn tra cứu bổ ích cho các bạn.
Tuyển Chọn 500 Mẫu Thư Thương Mại & Thông Báo Tiếng Anh (Tập 1)
Tuyển Chọn 500 Mẫu Thư Thương Mại & Thông Báo Tiếng Anh (Tập 1) Hiện nay, đơn từ và thư tín là vấn đề quan trọng và rất cần thiết cho chúng ta nói chung, cho những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nói riêng. Cuốn sách Tuyển Chọn 500 Mẫu Thư Thương Mại & Thông Báo Tiếng Anh (Tập 1) được biên soạn nhằm giúp bạn đọc học tập và nghiên cứu cách viết một bức thư, một thông báo tiếng Anh thật chính xác, ngắn gọn và đầy đủ. Với số lượng đa dạng của các thư tín mẫu và thông báo, cuốn sách này sẽ là nguồn tra cứu bổ ích cho các bạn.
Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Việt Nam (Song Ngữ Việt – Anh)
Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Việt Nam (Song Ngữ Việt - Anh)
Tín Dụng Ngân Hàng
Tín Dụng Ngân Hàng Tín dụng - Ngân hàng là môn cơ sở ngành của sinh viên chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng. Trước yêu cầu của hội nhập Quốc tế, sinh viên kinh tế nói chung và sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng nói riêng phải được trang bị những kiến thức về tài chính ngân hàng hiện đại, phù hợp với xu thế hiện nay. Cuốn sách Giáo trình tín dụng ngân hàng được biên soạn nhằm để đáp ứng nhu cầu về giáo trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên. Nội dung của giáo trình đã cập nhật thêm những nội dung liên quan đến Luật Ngân hàng nhà nước (đã sửa đổi, bổ sung năm 2003) và Luật các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung năm 2004) các văn bản hướng dẫn của nhà nước hiện hành. MỤC LỤC Lời nói đầu Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường Tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại Hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường Quản lý tài chính ngân hàng Bài đọc thêm Câu hỏi ôn tập chương 1 Chương 2: Các vấn đề chung về huy động vốn và tín dụng của ngân hàng thương mại Các vấn đề chung về huy động vốn của ngân hàng thương mạiCác vấn đề chung về tín dụng ngân hàng thương mại Bài đọc thêm Câu hỏi ôn tập chương 2 Chương 3: Tín dụng ngắn hạn và tài trợ trong kinh doanhNhững vấn đề chung về tín dụng ngắn hạn tại Việt Nam Các hình thức cho vay ngắn hạn tài trợ trong kinh doanh Câu hỏi và bài tập chương 3 Chương 4: Tín dụng trung và dài hạn cho hoạt động đầu tưNhững vấn đề chung về tín dụng đầu tư Thẩm định hồ sơ tín dụng đầu tư và lập phương án cho vay Các hình thức tín dụng đầu tư Câu hỏi và bài tập chương 4 Chương 5: Hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt Việt Nam Cơ sở pháp lý của hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam Các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam Câu hỏi ôn tập chương 5 Phụ lục Phụ lục 1: Luật các tổ chức tín dụng Phụ lục 2: Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN Phụ lục 3: Quyết định 1267/2001/QĐ-NHNN Tài liệu tham khảo